O NAS• Teresa Chachulska
Ukończyłam wydział Psychologii UW, zrobiłam specjalizację z psychologii klinicznej. Wiele lat pracowałam jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziałach psychiatrycznych, a jako psychoterapeutka w ośrodkach „Synapsis", „Mabor". Obecnie prowadzę prywatną praktykę.
Ukończyłam kurs systemowej terapii rodzin, kurs terapii poznawczo -behawioralnej. Wiele lat, jako samodzielna terapeutka, korzystałam z superwizji prowadzonej w nurcie psychodynamicznym. Dzięki temu potrafię myśleć o problemach ludzi w wielu perspektywach, a sposób prowadzenia terapii dostosowuję do kłopotów osoby zgłaszającej się po pomoc.

Mam certyfikaty:
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 035
Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej nr 24

Prowadzę terapię indywidualną i terapię par.

• Anna Kalińska
Absolwentka psychologii klinicznej na wydziale filozofii ATK w Warszawie. Specjalista II stopnia w psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując ponad 30 lat jako psycholog, m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w poradni zdrowia psychicznego „Synapsis", w oddziale dziennym leczenia nerwic szpitala im. prof. W. Orłowskiego i w wieloletniej praktyce prywatnej. Uczestniczyłam m.in. w czteroletnim szkoleniu w analizie grupowej organizowanym przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów", w dwuipółletnim podyplomowym kursie „Terapia Rodzin" atestowanym przez PZP, w szkoleniach i stażach klinicznych.

W myśleniu o osobie zgłaszającej się po wsparcie i pomoc terapeutyczną uwzględniam podejście psychodynamiczne i systemowe.
Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapię par.

• Ewa Kudokas-Szymańska
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kilkanaście lat pracowałam i uczyłam się psychoterapii w zespole „Synapsis",a potem w Ośrodku Rodzinnym „Mabor”, przychodniach „Ben” i „Psychomedica”. Odbyłam również staże i szkolenia w innych uznanych ośrodkach terapeutycznych (między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz OTiRO), pracowałam też w Wielkiej Brytanii. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia zawodowe.
Mam certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralno–Poznawczej nr 62. Nadal biorę udział w warsztatach dotyczących metod pracy w psychoterapii oraz w konferencjach poświęconych różnym podejściom terapeutycznym.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, młodzieżą i dorosłymi z problemami psychosomatycznymi, lękami, depresją, zaburzeniami odżywiania, a także osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (np. kłopoty w związku, choroba, żałoba).

Pracuję w podejściu integracyjnym, zachowując myślenie psychodynamiczne i systemowe, natomiast posługuję się metodami wypracowanymi przez różne szkoły psychoterapii, w zależności od rodzaju problemów i osoby, z którą pracuję. Korzystam w sposób ciągły z superwizji najlepszych superwizorów warszawskich i krakowskich.

Prowadzę terapię indywidualną (krótko- i długoterminową) oraz terapię par. Możliwe jest też skorzystanie z porady czy konsultacji psychologicznej.

• Agnieszka Łypacewicz
Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat pracowałam w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii i w OTiRO (Oddział Terapii i Rozwoju Osobistego), a także w Studium Pomocy Psychologicznej, prowadząc psychoterapię, warsztaty rozwoju osobistego i treningi interpersonalne. Założyłam i prowadziłam przez wiele lat „Pępek” – Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, byłam współautorem (i instruktorem) szkolnych programów profilaktycznych, wiceszefową Studium Profilaktyki przy PARPA, pracowałam też w ośrodku „Na Olbrachta” (Instytut Psychologii Zdrowia) z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Ukończyłam jedno z pierwszych w Polsce szkoleń w terapii poznawczo–behawioralnej, prowadzone przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej (certyfikat nr 19).

Od lat najbardziej identyfikuję się z podejściem psychoanalitycznym, jestem certyfikowaną psychoanalityczką. Przeszłam intensywne szkolenie w psychoanalizie w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym (afiliowanym przy Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym, IPA), którego jestem członkiem.

Korzystam z superwizji. Prowadzę indywidualną psychoterapię i psychoanalizę dla osób dorosłych. Metodę pracy dostosowuję do potrzeb i możliwości osób zgłaszających się na konsultację oraz do specyfiki problemów, z którymi przychodzi przyszły pacjent.
Prawie zawsze kontrakt terapeutyczny zawieram – wspólnie z pacjentami – po 2 – 4 wstępnych konsultacjach.
 


 
design: ActivePage